Långsiktig utveckling av din IT- och IKT-miljö

Du har säkert redan en IT-avdelning eller IT-partner som jobbar hårt, tar väl hand om din IT-miljö, fixar problem snabbt, och ser till att den befintliga miljön fungerar som det ska, men hinner de med att titta på hur din IT-miljö bör förbättras och effektiviseras på lite längre sikt?

På grund av de allt för många akuta problem som behöver lösas och hög aretsbelastning har de IT ansvariga oftast svårt att hinna titta på nya tekniker och arbetssätt som skulle eliminera många av de akuta problem de just nu ägnar mycket av sin tid på.
 
Ofta faller man även tillbaks på gamla tekniker och arbetsätt eftersom man då känner sig mest komfortabel även om det finns bättre alternativ.
Efficture kan här vara ett komplement och vara den som:
  • lyfter blicken och ser långsiktigt på hur din IT-miljö bör förbättras och effektiviseras på lite längre sikt
  • agerar bollplank, och komma med nya fräsha idéer
  •