Är du och ditt företag långsiktigt effektiva?

IKT och Digitaliserings tjänster för företag

Exempel på effektivitets-höjande IKT och Digitaliserings tjänster som vi på Efficture erbjuder till företag.

Förstudie, konsultation och lösningar

Förstudie, konsultation och lösningar vid olika typer av avancerade projekt rörande t.ex.:
  • Framtida utveckling av din IT- och IKT-struktur. Läs mer...
  • Kontorsprogram (kalender, e-mail, dokument, ...)
  • Affärssystem
  • Geografiska Informations System (GIS)
  • Affärsmässigt utnyttjande av sociala medier (Facebook, Google+, Twitter, Bloggar, ...)
  • Molntjänster
  • Beslutsstöd/Business Intelligence (BI)
  • Databaser
  • Införande av mobil teknik
  • Arbetsgrupps-styrning och samarbete

Problemlösning

Lösning av många typer av avancerade data-, IKT-, mjukvaru-, IT-relaterade problem

Mjukvaru- och systemutveckling

Utveckling av mjukvara och system för för datorer, smarta telefoner och surfplattor (arkitektur, design, programmering och test) i bland annat följande språk och teknologier: Java, J2EE, Visual Basic, HTML, CSS, JSP, C, C++, Python, SQL , ...

Projektledning

Projektledning av mindre men avancerade data-, IKT-, mjukvaru-, IT-projekt.

Utbildning

Avancerad utbildning inom IKT, mjukvara, IT och Data