PRODUKTER‎ > ‎

Ärendehantering

Ärendehanterings systemet är moln baserat, och bygger på Googles välbeprövade kalkylark och formulär. Ärenden kan rapporteras av vem som helst som fått tillgång till formuläret, och information som ges kan t.ex. vara:
 • Avdelning
 • Vem som rapporterar ärendet
 • Typ av ärende
 • Beskrivning
Informationen hamnar sedan i ett kalkylark (skyddat) där den eller de som har huvudansvaret t.ex. kan:
 • Tilldela en ansvarig
 • Tilldela en co-ansvarig
 • Specificera när ett lösningsförlag ska finnas framme, och när lösningen ska vara färdig
 • Filtrera på olika kriterier så som avdelning, ansvarig m.m.
 • Markera när ärenden är avslutade

Fördelar är bland annat:

 • Enkelt system utan stora investerings och underhållskostnader
 • Tack vare att information lagras i molnet, finns den tillgängligt både i dator, på smart telefon och i surfplattan.
 • Informationen uppdateras i realtid, och flera användare kan jobba samtidigt
 • Möjligt att få e-mail när ett nytt ärende registrerats
 • Enkelt att följa upp de ärenden som kommit in genom möjlighet att filtrera, prioritera och färgmarkering av de mest akuta ärendena
 • Möjlighet att hantera periodiskt återkommande ärenden