Produkter

Efficture Virke

Efficture Virke är ett "streamlineat" administrationssystem för skogsråvara för mindre och medelstora företag. Systemet hanterar på ett effektivt sätt planering, redovisning och uppföljning av de uppdrag man åtagit sig gentemot leverantörer/skogsägare.

Systemet är Webb-/Moln-baserat och integrerat med Biometrias Viol, vilket bland annat ger följande fördelar:
 • Lättanvänt och enkelt att komma igång. Kräver enbart en dator med en webbläsare
 • Möjlighet till åtkomst även i fält, t.ex. från surfplattor och smartphones (Responsiv design)
 • Daglig uppdatering av aktuella intäkter och skulder
 • Enkel och effektiv support
Efficture Virke stödjer bland annat hantering av:
 • Leverantörer
 • Entreprenörer
 • Kontrakt med tillhörande redovisningar (Se Bild 1 och bild 2)
 • Betalningsplaner
 • Likvider
 • Mätredovisningar (Led 1 och Led 2) (Se Bild 3)
 • Kostnader
 • Entreprenörsfakturor
 • Korrigeringar
 • Bilagor


Bild 1


Bild 2


Bild 3

Därtill finns möjlighet att skapa bland annat:
 • Olika typer av underlag
 • Efterkalkyl
 • Årsbesked
 • Rapporter
Systemet tillhandahåller även så kallade Key Performance Indicators (KPI), bland annat:
 • Kontrakterad volym
 • Inmätt volym
 • Rotstående lager
Jobbar du i skogsbranchen kommer du att känna dig som hemma när du loggar in i Efficture Virke och kommer enkelt igång med att hantera dina affärer.

Efficture Virke är givetvis integrerat med SDCs Viol via det nya PapiNet interfacet så att mätinformation automatiskt går in på rätt kontrakt och redovisning. Läs mer här...

Arbete med Viol 3 anpassningar pågår.

Här kan ni läsa hur en av våra första kunder använder sig av Efficture Virke som en central del i sin digitalisering strategi: https://be-digital.se/case/nykvist-skogs/?fbclid=IwAR18WDnTVOyl1OKhHQvNa09RD4Oyy6XPn7XUo4MV5vfd8kd6HezovIU9hjU

Kontakta oss gärna för mer information!

Skogsägarportal

Vår skogsägarportal är ett tillägg till Efficture Virke som är sprungen ur följande bakgrund och kravbild:
 • Skogsägare blir mer och mer digitala
 • Vi vill ge en möjlighet att enkelt publicera information till skogsägare
 • I november 2019 hade 98,7% av svenskarna mellan 21 och 50 år Bank ID (https://www.bankid.com/om-oss/statistik)
 • När Viol 3 går i drift kommer mätbesked inte längre skickas ut kontinuerligt utan enbart när avtalsobjektet stängs (Gäller ej leveransvirke). Detta förväntas ge oroliga skogsägare som undrar vad som hänt med deras virke. 
Skogsägarportalen är en mobilanpassad webbtjänst liknande Efficture Virke dit en skogsägare kan logga in m.h.a. (Mobild) BankID. Detta ger möjlighet till utökad digital service till sina leverantörer/skogsägare.

Skogsägarportalen erbjuder bland annat följande funktioner: 
 • Enkel inloggning och hög säkerhet genom användande av BankID. 
 • Låta skogsägaren kontrollera och i vissa fall ändra sin profilinformation.
 • Visa kontrakt och dessa status så som utbetalda dellikvider, inmätt virke och kostnader.
 • Publicera dokument på leverantörs och kontrakts nivå.
Bild 1 Inloggning

Bild 2 Kontraktsinformation

Ytterligare integrationer

Efficture Virke är bland annat även integrerat med Sokigos TimberTrack system.

TimberTrack är ett väletablerat beslutsstöd med kartan i centrum vilket gör det lättare att planera och analysera inköp av skogsråvaror. Läs mera här.

Tillsammans utgör dessa två system en bra grund för att hantera hela kedjan från avverkningsplanering och skapande av traktdirektiv till redovisning och uppföljning.