Produkter

Efficture Virke

Efficture Virke är ett "streamlineat" administrationssystem för skogsråvara för mindre och medelstora företag. Systemet hanterar på ett effektivt sätt planering, redovisning och uppföljning av de uppdrag man åtagit sig gentemot leverantörer/skogsägare.

Systemet är Webb-/Moln-baserat och integrerat med Biometrias Viol, vilket bland annat ger följande fördelar:
 • Lättanvänt och enkelt att komma igång. Kräver enbart en dator med en webbläsare
 • Möjlighet till åtkomst även i fält, t.ex. från surfplattor och smartphones (Responsiv design)
 • Daglig uppdatering av aktuella intäkter och skulder
 • Enkel och effektiv support
Efficture Virke stödjer bland annat hantering av:
 • Leverantörer
 • Entreprenörer
 • Kontrakt med tillhörande redovisningar (Se Bild 1 och bild 2)
 • Betalningsplaner
 • Likvider
 • Mätredovisningar (Led 1 och Led 2) (Se Bild 3)
 • Kostnader
 • Entreprenörsfakturor
 • Korrigeringar
 • Bilagor


Bild 1


Bild 2


Bild 3

Därtill finns möjlighet att skapa bland annat:
 • Olika typer av underlag
 • Efterkalkyl
 • Årsbesked
 • Rapporter
Systemet tillhandahåller även så kallade Key Performance Indicators (KPI), bland annat:
 • Kontrakterad volym
 • Inmätt volym
 • Rotstående lager
Jobbar du i skogsbranchen kommer du att känna dig som hemma när du loggar in i Efficture Virke och kommer enkelt igång med att hantera dina affärer.

Efficture Virke är givetvis integrerat med SDCs Viol via det nya PapiNet interfacet så att mätinformation automatiskt går in på rätt kontrakt och redovisning. Läs mer här...

Arbete med Viol 3 anpassningar pågår.

Här kan ni läsa hur en av våra första kunder använder sig av Efficture Virke som en central del i sin digitalisering strategi: https://be-digital.se/case/nykvist-skogs/?fbclid=IwAR18WDnTVOyl1OKhHQvNa09RD4Oyy6XPn7XUo4MV5vfd8kd6HezovIU9hjU

Kontakta oss gärna för mer information!