Om företaget

 

Kort om Efficture

Efficture är ett datakonsult-företag baserat i västra Värmland. Målsättningen är att främja effektiviteten hos företag genom att hjälpa dem använda nödvändig Information och kommunikationsteknologi (IKT). På så sätt hoppas vi kunna bidra till utvecklingen av bygden och möjligheten att driva verksamhet utan att behöva flytta till större orter.

Effictures affärsidé

Hjälpa företag att bli mer effektiva genom rådgivning och lösningar baserade på Information- och kommunikationsteknologi (IKT).

Ledord

Efficture jobbar utifrån följande ledord:
 
^ Enkelhet - Förenkla och undvik att krångla till
   saker mer än nödvändigt.
^ Mobilitet - Information och möjligheten att vara
   produktiv är oberoende av plats och device
   (dator, smart telefon, surfplatta, ...)
^ Proaktivitet - Se trender och förutse vad som
   kommer att hända och .... planera och gör det till det
   du VILL.
^ Automation - Automatisera allt som kan
   automatiseras för att frigöra tid till annat som är
   viktigare.
^ Långsiktighet - Se långsiktigt på det, och leverera en
   långsiktig lösning.
^ Nöjd kund - Kunden ska vara helt nöjd efter att vi
   slutfört ett uppdrag.