Informations- och kommunikations-teknologi (IKT)

Vad är IKT enligt Efficture?

Det finns lite olika definitioner på vad IKT är, men enligt oss handlar det om olika tekniker för att hantera information, och (framförallt) kommunicera nödvändig information.
 
Tekniken är egentligen helt ointressant så länge information kommer fram, och kan användas på det effektivitetshöjande sätt som det var tänkt. För att vara lite konkreta, så nämner vi Internet, mobiltelefon-nätet, dator, smarta telefoner, surfplatta, e-mail, chat, IP-telefoni, databaser och servrar som exempel på teknik som kan användas.

Hur IKT kan användas

Exempel på hur IKT kan användas i affärs syfte är:
 
  • Internkommunikation för att snabbt sprida information som hela eller delar av organisationen behöver
  • Extern kommunikation, för att snabbt sprida information till t.ex. kunder och partners
  • Hantering och filtrering av data för att snabbt kunna ta affärsmässiga beslut
  • Organisera och strukturera information så att den är lätt att hitta och återanvända
  • Lagring av information så att den alltid är tillgänglig, och kan användas i det syfte den var tänkt för