Allmänna försäljningsvillkor

 
Nedan följer Effictures allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. En kund förutsätts ha läst och konkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen